Mar 8, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 198 Comments

Thư gửi các trò 194: QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM

Thư gửi các trò 194: QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM Thư gửi các trò 193: QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM Các trò thân mến! Có những bạn đọc, chưa từng comment lần nào, cũng có thể chưa đọc bài lần nào, không hiểu tâm tưởng họ có vấn đề hay không mà viết thư xin Thầy cấp tài khoản. Đó là trường hợp cũng Trịnh Thị Hường nickname là “hương trinh”, email là [email protected] viết “Vào 13-02-2017 22:00, “huong trinh” <[email protected]>  viết thư xin Thầy cấp tài khoản, Thầy nêu ra thanh quy Mật gia Song Nguyễn trên trang chanhtuduy.com thì trò này viết: “thưa thầy, con cũng đọc được một số bài, và trong những trang sách đó có những bài con rất tâm đắc nhưng con lại không  thể đọc được. Theo con trong hàng ngàn đầu sách, có những sách người đọc sẽ hiểu và cảm nhận theo cách của riêng mình và những đầu sách mỗi


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status